För mig har sexlusten dalat betydligt efter haft förmaksflimmer ett antal gånger men det kanske är naturligt på 66-e året. Min nuvarande medicinering är Tambocor, Felodipin, Cozaar, Waran, Levaxin. Kan det ha någon påverkan. För övrigt mår jag bra och det är lugnt med flimret sedan någon månad tillbaka.

Svar

I biverkningstexten i FASS finns beskrivet om erektionsstörningar vid behandling med Cozaar (inte känt hur vanligt)och för Felodipin som mycket sällsynt biverkan. Behandlingen som beskrivs tycks gälla högt blodtryck, som också kan ge dessa störningar. Att tappa lusten för sex kan bero på många olika saker, ett förändrat hälsotillstånd likväl som hur tillfreds man känner sig med sin livssituation. Diskutera gärna denna fråga med din behandlande läkare vid nästa besök.