Jag fick förmaksflimmer nov 2009. Hittar inget fel på hjärtat men har fått emconcor, trombyl, spironlakton. Vågar jag åka på semester utomlands. Vad händer om jag får tillbaka flimret? Risk? .

Svar

Rådgör med din behandlande läkare om vad att göra om du får tillbaka ditt flimmer under din semesterresa. Du kan ex få råd om vederbörande tycker att du ska söka sjukhusvård (beror på hur man mår) eller om att kunna ta extra tablett av redan insatt behandling (emconcor) vid behov.