Jag undrar om det finns natt samband mellan starka urinträngningar(måste kissa var 10 min)och förmaksflimmer? Det händer inte varje dag men ganska ofta och jag får då förmaksflimmer som varar ca 1 minut.

Svar

Ja, det finns ett samband mellan förmaksflimmer (men även andra hjärtrusningar) och urinträngningar. Vid hjärtklappningen frigörs ett vätskedrivande äggviteämne från hjärtat vilket stimulerar urinproduktionen.