Är en kvinna på 34 år som under 10 års tid har haft förmaksflimmer från och till. Normalt 2-3 ggr/vecka och attackerna håller i sig 15 min-2 timmar. Sista veckan har jag haft 3 längre attacker med ihållande hjärtklappning upp till 22 timmar. Upplever detta väldigt jobbigt då jag blir så otroligt trött. När jag var gravid för 13 år sedan hade jag blodproppar och för 6 år sedan opererade jag bort en cysta i sköldkörteln. Finns det risker för nya blodproppar när förmaksflimret håller i sig så länge och vilket samband finns mellan sköldkörteln och förmaksflimmer? För övrigt är jag väldigt frisk har bra kondition, dricker 4 koppar kaffe per dag och snusar, dricker måttligt med alkohol. Bör jag söka hjälp?

Svar

Du skriver att du haft förmaksflimmer från och till sedan 10 år tillbaka. Hur är denna diagnos ställd? Allt som ”rusar” i hjärtat är inte flimmer… Det är relativt ovanligt att förmaksflimmer debuterar vid 24-års ålder, och vid ”tidig” flimmerdebut brukar vi läkare utreda om det finns något underliggande hjärtklappnings-substrat som startar flimmer. Dessa substrat (exempelvis extra ledningsbana i hjärtat) kan ofta behandlas framgångsrikt och då kan också flimret försvinna. En vanlig beskrivning kan vara att patienten först känner en snabb regelbunden hjärtrusning som sedan övergår i en oregelbunden hjärtklappning (flimmer). Till dina frågor: Din risk för blodpropp är liten då du inte har några ”klassiska” riskfaktorer för detta (hög ålder, nedsatt pumpförmåga i hjärtat, högt blodtryck, tidigare stroke eller diabetes). Överproduktion i sköldkörteln kan hos vissa personer leda till förmaksflimmer. Eventuell överproduktion kan enkelt kontrolleras med blodprov för bestämning av nivåer av sköldkörtelhormon i blodet. Jag tycker således att du skall kontakta läkare (söka hjälp) för att: 1) Fastställa diagnosen flimmer om detta ej redan är gjort 2) Kontrollera blodprover (inklusive sköldkörtelhormon) samt ultraljud av hjärtat 3) Överväga kartläggning av möjliga hjärtklappnings-substrat som kan starta flimmer 4) Diskutera behandlingsalternativ.