I augusti 2006 rensades min aortaklaff p.g.a. endokardit. Följden blev förmaksflimmer som behandlas med Emconcorn CHF. Doseringar har sänkts från 7,5mg till nuvarande 2,5mg. Upplever biverkningar i form obehaglig känsla (myror, stickningar). De är värre än tidigare och värre på kvällarna när jag lägger mig. Jag misstänker att jag har Restless Legs Syndrom. Kan denna medicin var upphov till detta? Kan man göra något åt det. Sista året har jag haft endast oregelbunden puls, men övrigt ganska stabil (65-80 slag/minut).

Svar

Emconcor (bisoprolol) kan ge kalla händer och fötter samt domningskänsla. Restless legs syndrom är för mig ingen känd biverkan av denna medicin. Du bör kontakta Din läkare där Du får beskriva Dina besvär. Man kan förstås tillfälligt göra uppehåll med medicinen, eller byta preparat men detta skall endast göras efter det att Du kontaktat Din läkare.