Hur påverkar rökning? Har slutat men fallit tillbaka kan ta några cigaretter i veckan men får en fruktansvärd ångest fick förmaksflimmer för ett år sedan. Och hur är de med trombyl och alkohol? Äter även emcocor, spironlakton, atacand.

Svar

Det man kan säga om rökning är att det är alltid bra om man kan avstå med tanke på de hälsorisker som rökning för med sig. Din konsumtion är låg men svårigheten är att hålla den så, särskilt om man tidigare varit vanerökare. Fråga efter hjälp med rökavvänjning på din vårdcentral eller på ditt hemortssjukhus. Det låter inte som att din alkoholkonsumtion skulle vara problematisk för din medicinering.