1. Risk för tamponad, 1% – vilket beskrivs som ett hål i hjärtväggen.
Inte livshotande.

2. Risk för stroke, 0,5% under operationen.
3. Endast 75% blir symptomfria och hälften av dessa har fått behandlas två gånger.
4. Man vet inte så mycket om effektens varaktighet.
Är siffrorna relevanta?

 

Svar:

Jag uppfattar siffrorna som angetts som i princip rimliga. Strokeriskens storleksordning är riktig. De fåtaliga strokes som uppträder är oftast med måttliga symtom men det har förekommit allvarliga stroke med förlamning.