Finns det en risk under ablationen att det uppstår ett hål mellan förmaken och matstrupen? Vad innebär det? Vad görs åt det och kan man få men för livet av det? Hur stor är risken? Vilka andra komplikationer kan uppstå?

Svar

Det finns en liten risk för allvarliga komplikationer vid förmaksflimmerablation och dessa är blodproppsbildning, vilket kan resultera i stroke, förträngning i lungven, fistelbildning mellan vänster förmak och matstrupen, blödning ut i hjärtsäcken samt uppkomst av förmaksfladder i vänster förmak efter lungvensisolering. Tekniken och hanteringen vid förmaksflimmerablation har utvecklats för att i största möjliga mån undvika dessa komplikationer och risken idag är mycket liten, men i vissa studier upp till 1 %. Blodproppsbildning under ablationen förebyggs idag genom att dels göra ett ultraljud via matstrupen före ablationen för att upptäcka eventuella blodproppar i vänster förmak. Vid förekomst av detta ställs behandlingen in och ökad dos Waran ges under en tid innan en ny undersökning görs. Det är också rutin att ge en extra dos blodförtunnande medel under själva ablationen och man använder en ablationskateter med kontinuerlig spolning av spetsen, så att denna inte blir för varm. Förträngning i lungven vid lungvensisolering har blivit mycket ovanligt dels på grund av bättre teknik för att orientera ablationskatetern i förmaket och dels på ändring i ablationsteknik genom att inte värma kraftigt inne i lungvensmynningarna utan hålla sig precis utanför. Fistelbildning mellan vänster förmak och matstrupen är mycket ovanligt men en oftast dödlig komplikation. Det finns bara enstaka fallbeskrivningar av detta och det har inte inträffat i Sverige. Detta kan uppstå vid kraftig värmebehandlig på baksidan av vänster förmak där matstrupen ligger tätt bakom förmaket. För att undvika detta är man mycket försiktig med att värmebehandla i bakväggen av vänster förmak. Blödning i hjärtsäcken kan inträffa vid alla typer av kateterbehandlingar i hjärtat och behandlas genast med att lägga in en dränageslang till hjärtsäcken och tömma ur blodet. Detta läker av sig självt efter några dagars dränage och ger inga bestående men.