Finns det några risker med elkovertering under själva ingreppet och efter, i så fall vilka, förutom narkosen? Jag har hört att man kan få blodpropp under ingreppet, stämmer det?

Svar

Riskerna för blodpropp vid elkonvertering är mycket små (upp till 0,8%) eftersom man rutinmässigt förbehandlas med Waran så att INR varit terapeutiskt i minst tre veckor före elkonvertering. Utan förbehandling med Waran skulle risken för blodpropp vid elkonvertering vara runt 5%. Det är inte själva elstöten som orsakar blodpropp, utan det pågående förmaksflimmret som ger en dålig cirkulation av blodet i förmaken. Elstöten kan dock bidra till att en eventuell blodpropp i förmaksörat lossnar och skickas iväg ut i kroppen. All sövning kan innebära risker, men narkosen vid elkonvertering är mycket kortvarig och erfaren personal med narkosläkare finns alltid närvarande. Efter en lyckad elkonvertering kan pulsen ibland vara låg en stund efteråt. Det kan dels bero på de pulssänkande läkemedel man ätit mot förmaksflimmret, dels på att sinusknutan som nu ska styra hjärtat igen inte har varit aktiv på länge och då kan vara seg. Detta kan enkelt behandlas med tillfälligt pulshöjande injektioner, tills pulsen har återhämtat sig. I mycket enstaka fall återfås inte normal funktion i sinusknutan, och då kan man behöva operera in en pacemaker. Den första stunden efter narkosen är man trött och puls, blodtryck och syresättning övervakas därför, och ibland behöver man lite dropp och syrgas.