Min far som opererades för klaffbyte för 2 månader sedan, fick efter operationen förmaksflimmer. Han har nu tagit waran och värdet ligger på 2-2.2. Är det bättre att vänta tills värdet är närmare 3 en längre tid innan elkonverteringen? Han fick tidigare en elkonvertering i nära anslutning till operationen, gick snabbt tillbaka till flimmer efter att det hade brutits ett kortare tag. Vad säger att det ska hjälpa denna gång? Samtidigt har man nu efter operationen upptäckt struma. Hur påverkar det elkonverteringen, och hur kunde man missa det då man sågade upp honom? Han lider inte själv av sitt flimmer, är det ändå värt riskerna med en elkonvertering?

Svar

Det är bra att utföra elkonverteringen så snart som möjligt när PK-INR-värdena legat på minst 2.0 under tre veckor i följd. Ju tidigare behandlingen desto större bedöms möjligheten till lyckad behandling. Det är viktigt att behandla eventuella bakomliggande orsaker till förmaksflimmer där struma med förhöjda sköldkörtelvärden är ett sådant. Man ska alltid väga för- och nackdelar vid olika former av behandlingar. Det kan vara värdefullt att kunna återskapa den normala hjärtrytmen om möjligt. Att leva med ett ihållande förmaksflimmer innebär ofta att behöva äta blodförtunnande läkemedel för att förebygga blodproppsbildning. När man bytt klaff i hjärtat måste man också äta blodförtunnande medicin efter operationen. Hur länge man ska det beror på vilken typ av hjärtklaff man fått. Det är bra om man inte upplever uttalade besvär av sitt flimmer om det blir så att man kommer att ha sitt flimmer konstant. Det som då är aktuellt är att ta hänsyn till andra riskfaktorer för blodpropp, utöver flimret, och behandla enligt rekommendationer.