Är elkonvertering förenad med risker för propp under själva konverteringen och efter? Min mamma är 77 är och har nedsatt immunförsvar.

Svar

Riskerna för blodpropp vid elkonvertering är mycket små (upp till 0,8%) eftersom man rutinmässigt förbehandlas med Waran så att INR varit terapeutiskt i minst tre veckor före elkonvertering. Utan förbehandling med Waran skulle risken för blodpropp vid elkonvertering vara runt 5%. Det är inte själva elstöten som orsakar blodpropp, utan det pågående förmaksflimmret som ger en dålig cirkulation av blodet i förmaken. Elstöten kan dock bidra till att en eventuell blodpropp i förmaksörat lossnar och skickas iväg ut i kroppen. Efter en lyckad elkonvertering kvarstår risken för blodpropp en tid och därför måste man fortsätta med Waranbehandlingen minst några månader. Detta beror på att det tar tid för förmaken att återfå sin normala kontraktionsförmåga efter ett långvarigt förmaksflimmer.