Jag får ”hjärtrusning” ett par ggr i månaden. Inget syns på EKG. Hur farligt är det?

Svar

Från din kortfattade beskrivning kan man inte säga vilken hjärtklappning du har eller om den är farlig. Generellt kan sägas att läkaren bör genomföra utredning för att i möjligaste mån ställa diagnos på din hjärtklappning. Detta kan man göra på olika sätt, t ex bandspelar-EKG som du bär ett eller flera dygn. Ett annat alternativ är tum-EKG eller motsvarande, dvs en utrustning du kan ha med dig och registrera hjärtrytmen då du känner hjärtrusning. Även annan utredning såsom blodprover och ultraljud av hjärtat kan vara motiverat. Jag råder dig således att diskutera ytterligare utredning med din behandlande läkare.