Finns det en risk vid alla typer av flimmer, t.ex. attackflimmer om man har det högst 5 s. i sträck några dagar i månaden, eller är det bara vid kroniskt flimmer? Finns det fler flimmer än dessa två? Min sambo är bara 40 år och har haft en del konstiga besvär och vi vet inte om det är flimmer eller dubbelslag. I och med att han bara är 40 år tänkte jag att risken att han drabbas av stroke inom de närmsta 20 åren är ganska stor om han har något slags flimmer.

Svar

Innan man pratar risk för stroke är det av utomordentligt stor vikt att man fastställt vad som orsakar hjärtklappningsbesvären. Där finns många fler orsaker än flimmer till hjärtklappningsbesvär, särskilt om man är i 40-års ålder då flimmer relativt sett är ovanligt. Vid diagnostiserat förmaksflimmer skall man alltid överväga blodförtunnande behandling, och här behövs ytterligare kartläggning av särskilda riskfaktorer för blodproppsbildning (se gärna vår hemsida där dessa riskfaktorer diskuteras). Om inga sådana riskfaktorer föreligger kan man välja att helt avstå blodförtunnande behandling. Beträffande flimmertyp och behov av blodförtunnande behandling så gör det ingen skillnad om flimret är återkommande (paroxysmalt) eller ihållande (persisterande, kroniskt) eller om det rör sig om flimmer eller fladder.