Jag har under flera år haft återkommande hjärtflimmer några gånger i månaden. Fick en mindre stroke i slutet av maj 09 då jag blev inlagd på sjukhus, har haft flera hjärtflimmer sedan dess. Tog svininfluensaspruta en fredag em och fick inom 15 minuter hjärtflimmer som satt i ca två dagar. På onsdag kväll fick jag en till liten stroke i samma område som första gången och blev återigen inlagd 4 dagar på sjukhus. Hjärtflimret har fortsatt att återkomma ca 2 – tr gg i månaden. Behandlas idag med Ramipril, bisoprolol som jag tar på morgonen, kväll varan och simvastatin. Fråga: Är risken stor att jag än en gång får en stroke och att den i så fall kan vara kraftigare och ge större men?

Svar

Tyvärr är nog risken för ytterligare stroke inte helt liten. Behandling med Waran pågår, där är dosjusteringen mycket viktig liksom den nivå man försöker nå med behandlingen: Ibland överväger man att istället för den vanliga PK-INR-nivån 2.0-3.0 lägga målet högre nämligen 2.5 – 3.5 hos patienter som förefaller löpa ökad risk för stroke. Man kan också komplettera Waran med t.ex. ASA eller Plavix. Jag föreslår förnyad kontakt med den läkare som ansvarar för behandlingen.