Läst om att om man har förstorat förmak är det mindre chans att ablationen lyckas. I mitt fall konstaterats att ena förmaket är större. 1-2% risk att få stroke vid en ablation. Hur stor är risken för stroke om man fortsätter medicinera istället, har ätit mediciner i ca 5-6 år för kroniskt förmaksflimmer.

Svar

Lika svår som viktig fråga. Strokerisken vid förmaksflimmer har man försökt bedöma utifrån ett s.k. ”riskscore” oftast och mest känt CHADS2, som finns på hemsidan. Man har också viss ökad risk vid ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp eller hjärtinfarkt), kvinnligt kön samt ålder över 65 år. Strokrisken ökar beorende på vilka riskfaktorer man från mindre än 1 % per år upp till c:a 18-20 % per år. Strokerisken vid flimmerablation ligger i sämsta fall så högt som 1-2 %. Enstaka centra med stor volym rapporterar siffror kring 0,2 %.