Har vad jag numera förstått haft detta besvär under drygt 20 år, men tidigare misstagit mig och tagit det för stress, vilket ju inte alls är fallet. Det kan utlösas av stress men då det kommer och går utan någon direkt orsak tror jag inte någon utlösande faktor finns. Ska jag söka läkarhjälp? Har under dessa år ett flertal ggr nämnt det för läkare men nonchalerats.

Svar

Med tanke på att upprepade episoder med förmaksflimmer utgör en risk för stroke (blodpropp till hjärnan) bör man nog utreda detta t.ex. med långtids EKG-registrering. Risken för stroke är helt beroende på andra faktorer, (se hemsidan ang. CHADS2-score).