Har haft flimmer ca 3 år, är det då risk att jag kan få hjärtsvikt. B.A.

Svar

Förmaksflimmer leder inte till hjärtsvikt. En risk för en sådan utveckling föreligger dock om hjärtat tillåts ha en alltför hög frekvens, d.v.s. att pulsen under långa tider är för hög. I regel innebär det att patienten oftast får behandling med något läkemedel, som bromsat pulsen t.ex. betablockerare.