Kardiologerna menar att blodförtunnaren får jag fortsätta med livet ut, även efter en framgångsrik ablation. Allt enligt deras riktlinjer. Stämmer det med svenska riktlinjer och kan man komma att ändra uppfattning på den punkten?

 

Svar:

Stämmer helt med svenska riktlinjer. Baseras på tidigare genomgången stroke och att man vet att det inte sällan förekommer flimmerepisoder utan symtom. Generellt har man blivit alltmer aktiv att försöka förebygga stroke, d.v.s. man rekommenderar i ökande omfattning fortsatt antikoagulationsbehandling (Waran, Pradaxa eller något ännu nyare).