Jag är orolig för min sambo som fick åka ambulans in till akuten p g a hjärtklappningar. Väl där inne så konstaterade de att hon hade förmaksflimmer. Hon har tidigare varit hos sin husläkare och fått medicinen ”Atenolol”. Hon har haft dessa hjärtklappningar från och till en längre tid och känt sig väldigt trött. Hon har inte tagit denna medicin p g a osäkerhet för att den skall visst sänka pulsen. Hon har nämligen redan väldigt låg puls. Hennes puls låg på 50 då ambulansen hämtade henne och vid tidigare kontroller också däromkring. Hon har haft så lågt som 42 vid uppvaknade efter en strumaoperation. Kan detta då vara rätt att använda denna medicin som sänker pulsen ytterligare? Finns det någon annan medicin till henne mot förmaksflimmer och i så fall vilken? Hennes ålder är 49år och normalvikt med dagliga promenader på hennes schema, äter GI-kost sedan 2år tillbaka.

Svar

Atenolol är en betablockerare som sänker puls och blodtryck. Betablockerare är förstahandsval vid behandling mot förmaksflimmer. Denna typ av läkemedel sänker dock pulsen även då man har normal sinusrytm. Det kan därför vara svårt att uppnå en tillräcklig dosering om man har en låg vilopuls vid normal hjärtrytm. Det är dock inte farligt att ha en vilopuls ner mot 40 slag/minut. Det finns andra läkemedel mot förmaksflimmer men alla dessa sänker pulsen, då målet med behandlingen är att sänka pulsen vid attacker av förmaksflimmer.