Har 2009-08-21 fått diagnosen FF i samband med ett EKG. Har haft oregelbunden hjärtrytmen någon minut 2-3 gånger per dag och ibland utan vissa dagar under en vecka. Har tagit blodprover på ämnesomsättningen och på andra blodvärden med okänt resultat. Min frågor 1. Varför blir man inte av en allmänläkare remitterad till en specialist för ovanstående åkomma.? 2. Kan man lita på medicineringen som jag fått? Waran tre dagar tre tabletter om dagen och första dagen 4 tabletter med Seloken mot hög hjärtfrekvens. Vilket ska avläsas måndag den 24 augusti genom en INR kontroll. 3. Om diagnosen är felaktig är det då farligt eller mindre lämpligt att ta ovanstående läkemedel? Utöver ovanstående äter jag ingen medicin för någon åkomma är 69 år och använder mig av kosttillskott Omega-3 Forte, som jag inte får använda tillsammans med Waran.

Svar

1. Vid nyupptäckt paroxysmalt (attackvis) förmaksflimmer är det inte självklart att med en gång bli remitterad till en kardiolog, utan primärvården kan starta behandling. Skulle Dina besvär inte bli bättre med denna medicinering är det läge att få remiss till en kardiolog. Det är också vanligt att få remiss till att göra ett ultraljud på hjärtat för få reda på om hjärtat arbetar normalt. Naturligtvis borde Du få besked om vad blodprover som är tagna visar. 2. Då man börjar med Waran är det ofta med en standarddos på 4+3+3+3 tabletter de första dagarna och en ny kontroll av PK efter 3-4 dagar. Det tar alltid några dagar innan Waran har maximal effekt på blodets koaguleringsförmåga och det är omöjligt att veta hur varje individ reagerar på den initiala dosen. Därför är det vanligt att PK-värdet vid nästa kontroll antingen är för högt eller för lågt. Därför krävs ofta flera provtagningar per vecka i början innan PK-värdet har stabiliserats. 3. Primärvårdsläkare kan diagnostisera ett förmaksflimmer på EKG, så det är inte troligt att Du fått en felaktig diagnos. Om det inte är förmaksflimmer så behöver Du inte äta Waran. Risken med att äta Waran är att drabbas av svåra blödningar, men risken är liten så länge PK-värdet hålls inom gränserna. Seloken används däremot till många olika typer av hjärtklappningar samt mot högt blodtryck och har inga farliga biverkningar.