Har haft upprepade flimmerattacker med olika intensitet. För ca fyra år sedan behandlades jag med radiojod 2 ggr och sedan dess varit i stort sett symptomfri. Nu har jag fått ett flimmer igen, men av den mildare typen med en puls på runt 150 mot 60 normalt samt ett tryck på 180/110 mot normalt ca 110/70. Det som jag undrar över är att jag vet att det nu börjar komma upp takt med Levaxinet dvs 125 mg vilket då skulle vara normalbehovet för mig, Men om jag biter av tabletten så tror jag att risken för flimmer avtar åtminstone får jag inga eller ytterst lätta dubbelslag. Lite kuriosa kan kanske vara att jag varit delad från ryggraden till bröstbenet 1948 för en duktus botallis vid Kronprinsessans Lovias barnsjukhus. Vad jag fått uppgift om skall det vara första överlevande barnet i Sverige med dylik operation.

Svar

Radiojodbehandlingen gavs rimligen p.g.a. s.k. giftig struma, alltså överproduktion av sköldkörtelhormon. Slutresultatet av den behandlingen blir alltid en underfunktion, som kompenseras med Levaxin. Det förefaller vara en god idé att kontrollera ämnesomsättningen med frågeställningen: Är doseringen av Levaxin rätt? För hög nivå av ämnesomsättningshormon ökar ju markant risken att få förmaksflimmer.