Har kronisk förmaksflimmer sen 12år. Försöker ändå motionera,joggar lite. Ibland när man anstränger sig kan pulsen vara över 200, (över 220 som mest). Hur farligt kan detta vara?

Svar

Det är, oberoende av hur man mäter, svårt att mäta pulsen när den är oregelbunden. Det låter dock påfallande snabbt med puls mer än 200 slag/min. Föreslår kontakt med behandlande läkare för att t.ex. få utfört en EKG-registrering under ett dygn alternativt få gjort ett arbetsprov. Man brukar sträva efter att lätt bromsa pulsfrekvensen då hjärtat arbetar oekonomiskt när pulsen blir för hög.