Jag har gjort en ablation i jan 09. Den höll bara i 1-2 månader nu mår jag sämre än förut. Ständig hjärtklappning och hög puls. Den är 110-130 hela tiden. Har yrsel och svimningskänslor. Mycket obehagligt. Är det farligt med denna höga puls hela tiden? Kan ej gå i trappor utan måste stanna och hämta andan. Kan ej gå mina promenader längre. Gick tidigare 5km om dagen.

Svar

Jag förutsätter att du genomgått en lungvensisolering (flimmerablation). Du skriver att du nu har ständig hjärtklappning (sannolikt flimmer) med hög puls och mår dåligt med svimningskänslor. Dessa besvär skall föranleda kontakt med din ansvarige elektrofysiolog. Hög puls under lång tid kan i sällsynta fall leda till försämrad hjärtfunktion, varför det känns angeläget att du kontaktar din läkare. Vid flimmeråterfall efter en lungvensisolering kan man överväga elkonvertering om flimret är ihållande. Vid ytterligare återfall efter elkonverteringen och om mer än 3 månader gått efter lungvensisoleringen kan nytt ingrepp övervägas. Man kan också överväga insättning av antiarrytmisk läkemedelsbehandling i detta skede. Läkemedel som var ineffektiva före lungvensisolering kan efter detta ingrepp visa sig vara effektiva. Vad som är aktuellt för dig får du diskutera med din elektrofysiolog. Även om vägen mot normal hjärtrytm kan kännas lång och tung kommer de flesta fram till målet förr eller senare! Ha tålamod…