Sammanfattat Artikeln presenterar en evidensbaserad rekommendation för hantering av läkemedel som påverkar hemostasen inför planerad operation. Till grund för rekommendationen ligger en litteraturstudie av utsättningstider, förutom ­tidigare kända rekommendationer. De läkemedel som har utretts ingår