Jag vet att det i Sverige finns Pradax 75 resp 110 mg och som används i samband med knä-och höftledsoperation. Är Pradaxa godkänt i Sverige som profylax i samband med förmaksflimmer?

Svar

Ännu ej godkänt men kommer att registreras på den indikationen under 2011.