Jag är 62 år, har förmaksflimmer. I juni hade jag bandspelare 1 dygn, 70% av tiden hade jag flimmer. Tar Sotalol 160 x 2 + 32,5 mg Waran/vecka. Lungkapacitet 77%, syresättning 98%, blodtryck 90/55 (taget senast i dag). Har långvariga perioder av flimmer som varar flera timmar ibland en hel dag, fastän jag fått höjd dos av Sotalol. Är Pradaxa bättre än Waran och har det kommit ut på marknaden ännu? Kan jag göra en resa med flyg i höst, flygresan tar ca 51Ž2 timme? Vad finns att göra för att minska förmaksflimret? Är pacemaker lösningen?

Svar

Pradaxa finns ännu ej på marknaden med indikation förmaksflimmer. Men studier pågår men jag vet inte när läkemedlet kommer att godkännas. Det är inga problem att flyga med förmaksflimmer, men jag antar att Du menar 5 1/2 timme flygtid! Det verkar som att Din behandling med Sotalol inte är effektiv mot att förebygga förmaksflimmer. Det finns andra typer av antiarytmiska läkemedel som kan vara lämpliga att prova. En pacemaker hjälper inte mot förmaksflimmer utan förhindrar bara låg puls. Däremot kan förmaksflimmerablation vara ett alternativ för Dig. Detta får Du diskutera med Din behandlande läkare.