Min mamma fick idag PK värde 8.Nu är hon inlagt på Huddinge Sjukhus.Vilka risker är vid sådan värde? Mamman är 89 år gammal. Har pacemaker och lider av förmaksflimmer.

Svar

Ett kraftigt förhöjt PK-värde ger en stor risk för allvarlig blödning där främst hjärnblödning eller magtarmblödning kan vara livsfarligt. Därför måste man i sådana fall läggas in för observation på sjukhus och få antidot mot Waran för att snabbt sänka PK-värdet. Det kan ändå ta några dagar innan PK-värdet sjunker till normala nivåer igen.