Behandlas sedan några månader med waran. Har ibland besvär med magkatarr. Brukar ta Silicol mot detta.

Svar

Waran är ett läkemedel som interagerar med många andra läkemedel. Så fort det är aktuellt med förändring av läkemedel när man står på behandling med Waran så är det viktigt att ta hänsyn till just detta. För en del läkemedel och substanser finns dokumentation på att de är testade ihop med Waran och för vissa substanser är det mer oklart hur det förhåller sig. Rekommendationen är att du diskuterar din fråga med din behandlande läkare och den mottagning där du tar dina ”waran-blodprover”.