Har jobbat skift i 20 år, är 43 år och har haft problem med förmaksflimmer i c:a 5-6 år. Har inte ”rusande” hjärta, det blir så här: 2 vanliga slag, 4 snabba slag, uppehåll i 2 sekunder, sen börjar det om igen. Blir rejält påverkad av detta i början men efter ungefär ett dygn så har kroppen ställt in sej på den nya rytmen. Flimret går över av sig självt efter c:a 2-3 dygn. Cyklar en hel del och har märkt att jag kan ”cykla bort” ett pågående flimmer! Får flimmer 3-4ggr i månaden, läkaren föreslår ablation,har endast provat seloken utan resultat. Står på Waran sen 4år tillbaka. Är livrädd för operation, finns andra medicineringar? (Elkonverterad en gång.) Kan tilläggas att jag mår rejält dåligt när jag flimrar, yrsel, trött och lättirriterad.

Svar

Det finns inga studier på om skiftarbete ger ökad risk för att få förmaksflimmer. När man drabbas av förmaksflimmer i yngre ålder och är frisk för övrigt, finns det ofta ingen känd orsak till förmaksflimmer. Vissa personer får sitt förmaksflimmer nattetid, i vila eller efter måltid, medan andra drabbas vid intag av kaffe, alkohol eller vid fysisk aktivitet. Dessa olika utlösande faktorer beror på hur det icke viljestyrda nervsystemet påverkar balansen i hjärtats förmak, vilket kan vara olika för olika personer. När det gäller behandling av attackvis förekommande förmaksflimmer finns det olika läkemedel som till viss del kan motverka uppkomsten av attackerna. Dessa läkemedel (t.ex. Tambocor, Rytmonorm, Sotalol, Cordarone) kallas antiarytmiska läkemedel som grupp, men verkar på olika sätt. Dessa läkemedel behöver ofta provas ut inneliggande på sjukhus med EKG-övervakning några dygn, för att tidigt upptäcka rytmrubbningar som kan uppkomma av läkemedlen. Tyvärr fungerar de inte för alla och ibland uppkommer besvärande biverkningar så att behandlingen måste avbrytas. Den enda behandling som i dagens läge finns tillgänglig som helt kan ta bort besvären med förmaksflimmer och göra att man slipper ta läkemedel mot detta är förmaksflimmerablation. Detta är idag ett rutiningrepp på de stora Universitetssjukhusen i landet, och med dagens teknik en lyckandefrekvens på ca 70% vid första ingreppet och med liten risk för allvarliga komplikationer. Tycker att Du ska diskutera med Din behandlande läkare vilka behandlingsalternativ som finns och gå igenom mer ingående vad det innebär med ablation.