Svar

Det finns ett samband mellan alkoholförtäring och uppkomst av en flimmerattack men där finns en stor skillnad från person till person: Vissa täl inte att dricka ett halvt glas vin medan andra inte känner av något problem. Har man en ökad känslighet när det gäller alkohol är det givetvis ett gott råd att minska mängden eller helt avstå.