Jag är en man på 46 år och jag har haft förmaksflimmer i ca 4 år. Mitt flimmer kommer och slutar av sej själv efter någon minut eller timmar. Jag har varit på ultraljud och arbets-EKG. Allt var bra. Äter tambocor/waran. Vilopuls 55-65/minut. Vid flimmer är som pulsen högst 90 men jag börjar bli less på detta. Är jag orolig över att äta waran resten av mitt liv. Går det inte att göra något åt detta!

Svar

Du beskriver en bild som vid paroxysmalt flimmer, dvs flimret kommer och går av sig själv. Du skriver vidare att ultraljud är normalt, men kommenterar inte huruvida du har sockersjuka (diabetes) eller högt blodtryck. Du skriver lite oklart vilka besvär du har vid dina flimmerattacker och hur ofta de kommer. Har Tambocor någon effekt? Medicinerar du med andra läkemedel, betablockerare? Flimmeråtgärder: Om ditt flimmer är klart besvärande och Tambocor inte har avsedd effekt kan man antingen prova ett annat antiarytmiskt läkemedel, eller gå vidare med så kallad lungvensisolering. Detta får du diskutera med din behandlande läkare. Om du tar Tambocor bör du också medicinera med betablockerare. Waranbehandling: I din beskrivning framkommer inga skäl att du skall ta Waran. Vid flimmer ges behandling med Waran om det samtidig föreligger ytterligare riskfaktorer för stroke, såsom högt blodtryck, nedsatt pumpförmåga i hjärtat (ses på ultraljud), diabetes, hög ålder (> 75 år) och tidigare stroke. Även andra faktorer kan ha betydelse. Om inga sådana riskfaktorer föreligger kan man helt avstå från blodförtunnande behandling. Du får anledning att diskutera även denna behandling med din behandlande läkare.