Är det så att elkonverteringen i sig kan påverka sinusknutan så att pacemaker behövs om inte rytmen blir regelbunden. Eller om det är så att om elkonverteringen inte hjälper att det är då pacemaker kan komma ifråga. Alltså vill veta om effekterna med en behandling kan leda till ytterligare operation.

Svar

En elkonvertering leder inte till att sinusknutan påverkas så att det blir behov av pacemaker. Vissa personer med förmaksflimmer har det som kallas ”sjuk sinusknuta” vilket kan ge sig tillkänna efter en konvertering. Det är ett tillstånd som behandlas med pacemaker. Pacemaker kan vara ett behandlingsalternativ t.ex. om man är uttalat påverkad av sitt flimmer och man inte klarar av att ta läkemedel i tillräckligt hög dos för att hålla en tillfredsställande pulsfrekvens.