Kardiologerna här nere hävdar att arytmierna kommer att succesivt öka i frekvens för att så småningom övergå i en permanent arytmi. Detta betraktas såsom helt säkert. Det är inget jag känner igen när jag läser på er web-site. Är det korrekt?

 

Svar:

Inte nödvändigtvis korrekt. Det stämmer att för många ser man en ökande attackfrekvens, länge attacker och så småningom övergång i ihållande flimmer. Den egna sjukhistorien kan ge en fingervisning om framtiden. Det förekommer patienter med i princip oförändrad attackfrekvens under 15-20 års tid.