Jag har haft hjärtklappning fem gånger på nio år. Kontaktade läkare och de sa att det inte är farlig. Ska genomgå ablation. Är det farlig? Kommer det att bota mina hjärtklappning. Jag är livrädd inför denna behandling. Är 38 år. Haft hjärtklappning när jag var 13 år.

Svar

På din beskrivning låter det som att din hjärtklappning orsakas av en rundgång i hjärtat. Oftast sitter denna rundgång i själva AV-knutan mellan förmaket och kammaren, eller så går rundgången mellan en extra ledningsbana och AV-knutan. Denna hjärtklappning är sällan farlig, men kan i undantagsfall leda till svimning med potentiellt allvarliga konsekvenser. Om denna hjärtklappning ger dig besvär kan så kallad ablationsbehandling erbjudas som en förstahandsåtgärd. Vid ett sådant ingrepp värmer eller fryser man bort en del av rundgångsmekanismen (till exempel den extra ledningsbanan). Ett sådant ingrepp botar mer än 95 % av patienterna. Om hjärtklappningen återkommer efter ett ingrepp kan man göra om ablationen. Riskerna med ett ablationsingrepp är få och sällan allvarliga, men du skall ha blivit informerad om dessa av din operatör (oftast även skriftlig information). Den risk man vanligen diskuterar vid sådant ingrepp är att värmning i närheten av AV-knutan kan skada denna struktur vilket hos någon enstaka patient leder till att en pacemaker får implanteras. Sådan skada uppkommer vid cirka 1 på 300 ablationer nära AV-knutan, och om man använder frysteknik (kryobehandling) finns inga rapporterade skador alls. Om du har frågor rörande ditt ingrepp tycker jag att du skall kontakta din operatör. Denne kan redogöra för de risker som finns, och att dina besvär motiverar en ablationsbehandling. Då riskerna är små är ett ablationsingrepp oftast motiverat.