Fick förmaksflimmer mars-09, fick trombyl och seloken. Under sensommaren började flimret igen. Var för lite mer en månad sedan inlagd för att byta till sotalol. Har fått svåra biverkningar av sotalol. Fick då gå tillbaka till seloken den 26 oktober. Har haft mycket flimmer på nätterna mellan 2-4 timmar, känner mig slut och orolig att pröva ny medicin, då jag är orolig för biverkningarna. Något förslag vad jag ska ta mig till?

Svar

I detta läge måste man föra en diskussion med sin läkare. Det finns bra alternativ till Sotalol, något att sannolikt kombinera med Selokén, som ju inte fungerar tillfredställande som enda behandling. Det finns eventuellt anledning att också ta upp frågan om ablationsbehandling, som kan vara ett alternativ.