Jag känner stor oro för följande situation:

Svar

Förmaksflimmer i sig är inte farligt om inte hjärtat hela tiden rusar för snabbt. Då tröttas hjärtat ut till slut och utvecklar hjärtsvikt. Det finns en risk för blodproppsbildning i förmaken vid förmaksflimmer då förmaken inte pumpar som de ska. Därför har Du fått behandling med Trombyl för att minska risken att blodproppar bildas. Bisoprolol är en så kallad betablockerare, som sänker puls och blodtryck och gör att förmaksflimmret inte rusar iväg lika fort. Du kan känna en minskad ork, men det är inte farligt att motionera och anstränga sig vid förmaksflimmer. Du kan leva som vanligt, men har Du symtom och mår dåligt får Du kontakta din behandlande läkare. Din medicinering kan komma att ändras under tiden, men så länge Du har förmaksflimmer så behöver Du äta medicin.