Jag är en tjej på 16 år och är lite orolig över mitt hjärta. (Jag spelar fotboll.) I ungefär ett halvårs tid har jag känt att hjärtat slår hårdare och snabbare än förut. Jag har god kondition så det är inte därför. När jag skall träna går uppvärmningen bra och lite lätt träning, men efter en stund på hårdare pass slår hjärtat väldigt hårt och jag får hjärtklappning, ibland rusar hjärtat också vilket har börjat hända oftare nu. En gång under en träning svimmade jag och när jag vaknade rusade hjärtat och jag hade svårt att andas, fick åka in akut och de gjorde massa tester men fick inget svar, men fick reda på att min puls varit uppe i 167 och att hjärtat verkligen hade rusat, mitt blodtryck är vanligen 100/70 men nu låg det på 165/110 sa läkaren. Detta är jobbigt för mig, då jag inte orkar någonting längre, blir andfådd och får hjärtklappning av att bara gå i trappor.

Svar

Den beskrivning du ger av din hjärtklappning kan stämma med en så kallad rundgångshjärtklappning i hjärtat. Sådan rundgång av elektriska impulser kan uppkomma när det finns två vägar för impulsen att gå i hjärtat. Detta kan t ex inträffa om man har en extra ledningsbana i hjärtat vilken är medfödd. Denna rundgång kan också uppkomma i AV-knutan, en elektrisk ”omkopplingsstation” mellan förmaken och kamrarna. Vilo-EKG kan vara helt normalt trots att en extra ledningsbana föreligger. Typiskt för denna hjärtklappning är att den startar plötsligt (från ett hjärtslag till ett annat). Då du skriver att du svimmat vid en sådan rusning måste orsaken till såväl rusning som svimningen fastställas. Du bör inte vänta med denna utredning. Du skall därför kontakta din ansvarige läkare för att få dina besvär utredda. Om det finns svårigheter att fastställa orsaken till dina besvär bör en arytmikunnig läkare konsulteras (kunnig på hjärtklappningar och dess orsaker).