Har sedan en tid jobbigt med oregelbunden puls. Jag tar den själv och efter t ex 10 slag gör den ett uppehåll på 1 slag. Därefter går den i normal rytm kanske 15 slag och sedan åter uppehåll ett slag. Så kan det hålla på. Jag kan ibland bli lätt illamående och upplever oro i hjärttrakten. Jag är pigg och motionerar regelbundet. Har ibland migrän. Tar då Sumatriptan som behandling. Äter inga andra mediciner.

Svar

Den bild du beskriver passar med att det är extraslag du upplever. Alla människor har extraslag och i perioder kan dessa vara mer frekvent förekommande. Som regel utreder vi inte extraslag vidare då de har god prognos. Om de ger dig stora besvär kan det finnas anledning att kontakta läkare för en bedömning.