Det började för ca två år sen, i samband med dålig nattsömn och arbetshelg, började hjärtat slå oregelbundet. Pulsen är ej hög och då menar jag över hundra utan det är oregelbundenhet i slagen. Har sen i långa perioder varit helt borta. Känns mest när jag sätter mig och tar det lugnt, nästan aldrig när jag är aktiv. Har vid ett tillfälle bokat tid till läkare men avbokat då det då varit bra flera veckor. Vad ska jag göra åt detta?

Svar

Utifrån Din beskrivning kan det mycket väl vara attacker av förmaksflimmer Du lider av, men det kan också vara någon annan typ av rytmrubbning. För att kunna ge rätt behandling behöver läkaren veta vad det är för problem Du har. Om attacken sitter i så pass länge att Du kan gå till Din vårdcentral och be dem ta ett EKG är detta väldigt bra. Om besvären inte sitter i så länge att Du hinner söka vårdcentral innan de går över kan läkaren ordna remiss för bandspelar-EKG. Då får man en kontinuerlig EKG-övervakning i form av en bandspelare påkopplad, som får sitta på i ett till sju dygn beroende på modell. Eftersom det kan gå flera veckor mellan Dina besvär kan det vara svårt att fånga rytmrubbningen med detta också. Vissa landsting har små bärbara apparater för tum-EKG, som man kan få med sig hem. När besvären kommer kan den spela in rytmen genom att man håller båda tummar tryckta mot sensorer. I vissa fall kan det bli aktuellt att lägga in en liten implanterbar EKGdosa (ca 1×4 cm som heter Reveal) under huden fram på bröstkorgen. Denna kan automatiskt spela in rytmrubbningar under flera månader, och kan sedan enkelt tas bort igen när diagnos är fastställd. Jag tycker att Du ska träffa läkare och diskutera hur dina besvär kan utredas och därefter eventuellt behandlas.