Jag har gjort en bypass 2001 p g a en medfödd förträngning nära stora pulsådern. Jag äter seloken, trombyl, ezetrol,simvastin och ramipril. Jag kan gå länge och långt men när jag springer till bussen efter att ha suttit still, tappar jag andan när jag väl sitter på bussen. Kan varken andas in eller ut och efter ett tag kommer jag igen och då får jag ont i hjärttrakten och det bultar hårt. Jag har nitroglycerin men precis då kan jag bara koncentrera mig på att få igång andningen.

Svar

Rekommendationen är söka kontakt med din behandlande läkare för att diskutera hälsoproblemet och att få möjlighet att utreda vad som orsakar dina problem.