Jag är 61 år, och befinner mig just nu i en personlig kris. Stresshormonerna sprutar ur örat på mig. Tar 10mg Amlodipin för högt blodtryck. När det krisar tar jag 5 mg till. Det händer nån gång i veckan. Då blir det någorlunda igen, mestadels 130/85 men pulsen är hög oftast runt 100/min. Annars vältränad med powerwalk 5km/dag och normalvikt. Något jag behöver oroa mig för?

Svar

Blodtrycket skall ligga under 140/90 mm Hg, och det verkar vara så för dig. Således verkar ditt blodtryck vara välreglerat. Ser i detta inget att oroa sig för. Normal puls i vila anges till 50-100 slag/min. Även detta värde ligger således inom normalgränsen (fast i den övre delen). Istället för att dosera extra med Amlodipin kan man överväga tillägg av betablockad för blodtrycket. Denna kombination (Amlodipin + betablockad) är oftast effektiv att kontrollera blodtrycket. Dessutom sjunker pulsen, vilket ibland kan vara en fördel. Du kan diskutera detta med din behandlande läkare.