Jag har en anställd som troligen har förmaksflimmer och han medicineras ej för detta. När han historiskt kommer till Sjukhus för kontroll (99 och 05) visar det inget. Han kör buss på heltid. Vad råder Ni oss till? Ny trafikmedicinsk undersökning?

Svar

Förmaksflimmer behöver inte alltid innebära speciellt påtagliga symtom. Risken för akut hälsopåverkan av flimmer är inte stor och utgör i sig inte något hinder för körkortsinnehav med hög behörighet. En annan aspekt är förstås att det vore bra om man kan få en säker diagnos när man tror att det finns en rytmrubbning. Rekommenderar kontakt med läkare för att kunna gå vidare.