Varför måste jag äta Waran innan de startar om hjärtat vad skall jag undvika för kost?

Svar

När förmaksflimmer har pågått i mer än 48 timmar finns det risk att det har bildats blodproppar i vänster förmak. Om man då inte börjar behandling med det blodproppshämmande läkemedlet Waran innan en elkonvertering finns det en risk att eventuella blodproppar lossnar vid elstöten och i värsta fall orsakar stroke. Därför måste man alltid behandlas med Waran och ha ett stabilt PK-värde mellan 2,0-3,0 i fyra veckor före en elkonvertering. Vid behandling med Waran ska man tänka på att äta ungefär lika mycket gröna grönsaker varje dag, då ett varierande intag kan orsaka pendling i PK-värdet. För övrigt finns inga restriktioner i vad man bör äta.