Svar

Tala med din läkare om detta. I många fall kan man sluta med sin medicin men din läkare är den som måste ta det beslutet.