Fick en första diagnos ”förmaksflimmer” efter EKG på vårdcentralen. Fick Waran tre veckor och genomgick elkonvertering men flimret uppstod på nytt samma vecka. Mitt fel klassades då som ”hjärtsvikt” och medicineringsprocedurer vidtog med viss framgång i vad gäller att dämpa förmaksflimret.

Svar

Förmaksflimmer kan leda till snabb och oregelbunden puls. Om pulsen är förhöjd en längre tid (veckor) kan hjärtat ”tröttna” och hjärtsvikt kan utvecklas med nedsatt pumpförmåga. Om man i detta skede kan bromsa flimret till normala värden (ca 70 slag per minut i vila och 120 slag per minut vid måttlig ansträngning) kan pumpförmågan ofta förbättras och kanske helt normaliseras. Detta kan åstadkommas med hjärtsviktsmediciner och bromsande läkemedel i kombination. Svaret på din fråga blir således att om flimret normaliseras så kan hjärtsvikten också göra det.