Jag är en kvinna på 54 år, med ca 15 kg övervikt, och har medicinerat mot högt blodtryck i ca 5 år. Mitt problem är hjärtrusningar som kommer med några månaders mellanrum. Har legat på sjukhus där man röntgat hjärtat invärtes och konstaterat att allt såg mycket bra ut. Rusningarna som kan starta under sömn eller i viloläge, det kommer plötsligt, och vid mätning har jag haft en puls på 198! Rusningarna som i början pågick 5-10 minuter, pågår nu under ett par timmar. Vad gör jag?

Svar

Det är sannolikt nödvändigt att försöka fånga hjärtrusningen på ett EKG. Det finns på de flesta sjukhus utrustning som man tar med hem och spelar in hjärtverksamheten med när rusningen kommer. Det låter också som ett tänkbart alternativ att prata med behandlande läkare och kanske försöka få tillstånden remiss till hjärtspecialist men arytmiintresse. En viktig information saknas: Är hjärtrusningen regelbunden eller rusar hjärtat ojämnt?