Jag är 54 år har haft lätta flimmerattacker i nästan tio år, men har försämrats kraftigt och har nu riktigt svåra och handikappande attacker dagligen sedan våren, ofta 13-19 timmar per dag eller mer. Behandlas med Cordarone sedan två månader, Isoptin och Waran (inför behandling). Nu har jag efter tre månader fått tid för ablation, men det är inte en lungvensisolering utan ett enklare ingrepp som ska bota det förmaksfladder jag också har konstaterat och som kanske kan vara det som utlöser flimret. Min fråga är om det verkligen är ide att göra den behandlingen och låta tiden gå ännu mer, med sjukskrivning och lidande? Vi skulle inte utvärdera fladderablationen förrän efter en månad ytterligare. Jag skulle alltså vilja ha en s.k. second opinion. Väntetiderna är långa för den större behandlingen och jag börjar bli både orolig och otålig och funderar på att hävda vådrgarantin för att bli remitterad till Ahrrythmia center istället, som än så länge har relativt korta väntetoder.

Svar

Eftersom det verkar vara förmakflimmer som är det stora problemet för Dig är det inte troligt att en Fladderablation kommer att hjälpa Dig speciellt mycket. Du behöver troligtvis göra en Förmaksflimmerablation (lungvensisolering) och då kan man även samtidigt göra en Fladderablation om det bedöms nödvändigt. Tyvärr är väntetiderna mycket långa i många landsting, men jag tycker absolut att Du ska fråga Din behandlande läkare varför inte Du har fått remiss för detta. När Du väl står i väntelista för Förmaksflimmerablation kan Du efter tre månader försöka med vårdgaranti att få behandlingen någon annanstans.