Svar:
Jag vet inte hur mycket som är känt (studerat) om detta. Vistelse på hög höjd utgör en stressfaktor för hjärt-kärlsystemet, vilket hos vissa teoretiskt bör kunna utlösa extraslag samt förmaksflimmer. Hur det är i det enskilda fallet är dock mycket svårt att yttra sig om.