För ca 1,5 mån sedan var jag på ablation. Några ggr efter detta har uppträtt en obehaglig känsla i mellangärdet och flera extraslag samtidigt har pulsen stigit till ca 100 slag och legat där några timmar för att därefter sjunka mycket, mycket långsamt ner till ca 80-85 slag. Före ablationen låg alltid pulsen runt 75 slag/min. Är detta något som går över efter en tid?

Svar

Första månaderna efter en flimmerablation är hjärtvävnaden svullen i området där behandlingen givits och en läkningsprocess pågår, som efter 2-3 månader resulterar i ärrvävnad. Under denna period är förmaket extra känsligt och det är vanligt att få övergående besvär med extraslag och även kortare flimmerattacker. Hos vissa personer kan det uppstå en rundgång i de elektriska signalerna i förmaket, vilket kan ge upphov till en annan arytmi som kallas förmaksfladder. För det mesta brukar besvären klinga av efter några månader, men för att förebygga besvär under denna period brukar man ordineras något rytmreglerande läkemedel. Om besvären håller i sig en längre period eller förvärras efter hand är troligtvis inte flimmerablationens resultat hållbart, utan ytterligare en kompletterande behandling behövs. Om Du känner Dig osäker, ta kontakt med läkare på den enhet som utförde ablationen.