Jag gick igenom lungvensablation med stereotaxismetoden för ett halvår sedan. Jag har fortfarande en del arytmier kvar och måste medicinera med Emconcor. Hur är erfarenheten av ytterligare en ablation om den första inte lyckats helt och hållet?

Svar

Det är mycket vanligt att en första behandling inte räcker. Man brukar ange att c:a 30 % av alla behandlade patienter behöver ytterligare en ablation. Beslut om en sådan bör tas om rytmproblemen kvarstår eller återkommer tre månader efter ablationen.